Historia

Już w 1977 roku ks. doc. dr hab. Walerian Słomka podejmował próby utworzenia Katedry Historii Duchowości. Jednakże dopiero po utworzeniu w 1981 roku samodzielnej Specjalizacji Teologii Życia Wewnętrznego, rok później - w 1982 roku powołano do istnienia Katedrę Historii Duchowości.
Początkowo jej kuratorem był ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, a od 1986 roku jej kierownikiem był ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek. Od 2005 r. kierownikiem katedry jest ks. dr hab. Jarosław Maciej Popławski, profesor KUL.

Przy Katedrze Historii Duchowości zatrudnieni byli:

  • 1982-1986 - ks. dr Stanisław Urbański,
  • 1984-1996 - ks. dr Edward Walewander (wykłady zlecone),
  • od 1996 - ks. dr hab. Jarosław M. Popławski,
  • od 2001 - ks. dr Krzysztof Burski, adiunkt.
  • od 2005 - ks. dr Jan K. Miczyński

 

góra strony...