Witamy

Serdecznie witamy na stronach www Katedry Historii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na naszych stronach znajdziesz:

  • informacje na temat najnowszych publikacji pracowników naszej Katedry;
  • wiadomości o zbliżających się sympozjach z zakresu teologii duchowości przygotowywanych przez pracowników Instytutu Teologii Duchowości KUL Jana Pawła II;
  • rys historyczny naszej Katedry;
  • informacje na temat osób zatrudnionych w Katedrze Historii Duchowości KUL Jana Pawła II oraz ich biogramy, a także wykazy publikacji - również w formacie PDF;
  • wykaz publikacji naukowych naszych pracowników, które ukazały się od początku istnienia Katedry Historii Duchowości KUL aż do dnia obecnego;
  • adres pocztowy oraz internetowy naszej katedry;
  • a także linki do stron i serwisów internetowych, które szczególnie polecamy.

Kierunki badań naszej Katedry:

Katedra Historii Duchowości bada dzieje chrześcijańskiej duchowości ze szczególnym uwzględnieniem polskiej duchowości katolickiej, czego owocem jest m. in. kilkutomowa monografia ks. prof. J. Misiurka "Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej".

Innym ważnym przedmiotem badań pracowników Katedry jest zagadnienie szeroko rozumianej modlitwy (zob. "Homo orans"), a także dzieje i praktyka kierownictwa duchowego.

W ostatnim czasie w centrum uwagi pracowników naukowych Katedry znalazły się postacie beatyfikowanych Polaków z okresu II wojny światowej.

góra strony...