Nasz adres

 

Katedra Historii Duchowości KUL Jana Pawła II
Kierownik ks. prof. dr hab. Jarosław Maciej Popławski
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Kolegium Jana Pawła II

tel. (00 48) (0 81) 445 38 49

 

inteduch@kul.lublin.pl